Välkommen till vår hemsida!

Utvalda

För snabb respons, använd  beställningsformulären ovan.

El-besök har sedan starten hjälpt både företag och privatpersoner med elinstallationer i allt ifrån friggebodar till restaurangkök och mindre fartyg.
Vi utför vanligt förkommande installationer som jordfelsbrytare och effektvakter och vi kan även göra felsökningar och energianalyser*.
Datanätverk och telefoni både på företag och i hemmamiljö samt elinstallationer i så
känsliga miljöer som musikstudios är några fler exempel på vad El-besök kan hjälpa dig med.

*Med energianalysen upptäcks ofta snedbelastningar och onödiga förbrukningar